Adatvédelmi tájékoztatóA jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.flowball.hu honlap (továbbiakban: Honlap) látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybevevő) által Tóth Bence Bálint egyéni vállalkozó (1025 Budapest, Búzavirág utca 9., nyilvántartási szám: 51094010, adószám: 68015475-1-41) továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a www.flowball.hu oldalon történő vásárlás feltétele. Ha az Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az adatokat, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá – a hírlevélre történő önkéntes feliratkozás esetén – marketing célú felhasználásához.
Az Igénybevevő a megrendelés teljesítéséhez és azonosításhoz szükséges személyes adatait, így nevét, e-mail címét, telefonszámát, számlázási, illetve szállítási címét köteles megadni, ezen túlmenően önkéntesen feliratkozhat a hírlevélre.

A www.flowball.hu oldalon történő megrendelések során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – az Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig, mely adatokat az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem ad át.

Az adatkezelő a felhasználók által a weboldalon megadott személyes adatokat csak a rendelés teljesítése céljából használja fel. Ettől eltérő célokra adatfelhasználás nem történik. Az adatkezelő a felhasználók által megadott adatokat harmadik fél vagy hatóság részére kizárólag csak előzetes felhasználói hozzájárulás esetén adja ki (hacsak ettől eltérően a törvény kötelező erővel nem rendelkezik).

A felhasználók által a weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül a felhasználó által a bejelentkezéshez és/vagy regisztrációhoz használt számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Az említett cookie-at a Barion Pixel biztosítja, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Valamennyi cookie használatot és adat gyűjtést az Igénybevevő hozzájárulása teszi lehetővé, összhangban az alkalmazott előírásoknak az elhelyezett cookie típúsától függően.Az adatkezelésre a www.flowball.hu oldalon található online webáruház vásárlóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a vásárlók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a vásárlás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikke 1. pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja az adatkezelő jogos érdeke, hogy biztosítsa a weboldalon elérhető szolgáltatásokat (megrendelések teljesítése, számlázás). Az adatkezelő az adatokat csak a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználók kérésére kerülnek törlésre, de ezek nem érinthetik az egyes jogszabályokban (pl. számviteli törvény) meghatározott adatmegőrzési kötelezettséget.

A személyes adatokat elsősorban a Szolgáltató illetve a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. A megismert személyes adatok tekintetében titoktartási megállapodás köti szolgáltató munkatársait.

A weboldalon automatikusan adatrögzítés statisztikakészítés céljából valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme érdekében történik.

A felhasználói regisztráció során a szolgáltatás nyújtás biztosítása érdekében megadott személyes adatok kezelése a regisztráció során felhasználói hozzájárulást követően veszi kezdetét, majd a felhasználói adatok törléséig tart. Nem a szolgáltatás nyújtás céljából tárolt adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától az adat törléséig tart.

Felhasználó (érintett) bármikor jogosult tájékoztatást és betekintést kérni az Üzemeltető (adatkezelő) által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult kérni adatai törlését, mozgatását vagy tiltakozhat, illetve korlátozhatja az adatainak kezelését.

Üzemeltető (adatkezelő) a Felhasználó (érintett) kérésére köteles tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból jogosultak meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban köteles megadni a felhasználó (érintett) által kért tájékoztatást.

A Felhasználó (érintett) az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
    Honlap:https://naih.hu/

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Sütiket és más technológiát használunk a weboldal működéséhez, statisztikához, a tartalmak és hirdetések, ajánlatok személyre szabásához, és az így gyűjtött adatok média-, hirdető- és elemző partnereinkkel történő megosztásához. Partnereink ezeket kombinálhatják más adatokkal is. Az Elfogadom gombra kattintással hozzájárulsz mindezekhez. A hozzájárulásod tartalmát a gomb alatt állíthatod be, amit bármikor módosíthatsz. Részletes süti tájékoztató és adatvédelmi tájékoztató.

Bezárás